eervolle vermelding
sfeervolle prairietuin

Limburgse tuinaannemer van het jaar

In het kader van Limburgse tuinaannemer van het jaar ontvingen wij een bijzondere eervolle vermelding voor de aanleg van de duurzame bedrijfstuin bij Tribù. Naast het project werd ook onze inclusieve manier van werken, het creëren van duurzame jobs en het focussen op de talenten van mensen in de kijker gezet.

Tientallen kinderen
planten bloembollen

ze vragen aandacht voor meer groen

Tientallen kinderen van de Beringse basisschool De Berk hebben vanmorgen op het bedrijventerrein De Weven 30.000 bloembollen geplant. Op die manier vragen ze aandacht voor meer groen en biodiversiteit op industrieterreinen. Een inspiratievoorbeeld voor andere bedrijven! Deze actie kadert in een project van parkmanagement Quares i.sm. Talea. Breng zelf ook meer natuur in je werkomgeving, wij geven je graag advies op maat.
Bron: tvl.be

ESF-Ambassadeur
2014

Coöperatieve doorstroom van De Winning

Elk jaar bekroont het ESF drie promotoren met de titel ‘ESF-Ambassadeur’. Die onderscheiding gaat naar organisaties die met behulp van het ESF een uitmuntende methodiek of instrument hebben ontwikkeld die de arbeidsmarkt versterkt.

Met deze bekroning wordt de organisatie niet enkel in de bloemetjes gezet voor haar uitstekende prestatie. Het ESF geeft ook groen licht om gedurende een jaar het product te verspreiden en kenbaar te maken.

Met het product 'Coöperatieve doorstroom' wenst De Winning te onderzoeken welke mogelijkheden het coöperatief ondernemen kan bieden voor de toekomst. De Winning is een clusternaam van 4 vzw’s met als gemeenschappelijke missie de professionele integratie van mensen uit de kansengroepen die moeilijk aansluiting vinden met de arbeidsmarkt. De 4 vzw’s organiseren dit door een ganse range van onderling gerelateerde opleidings- en tewerkstellingsinitiatieven. Mensen coachen en begeleiden om hun talenten en ambities om te zetten in kansen is het doel.